Hvis du læser til sygeplejerske, har du en helt unik mulighed for at komme i sygeplejerske praktik i udlandet. Når du vælger at tage din praktik i et uland, får du mulighed for at opleve et radikalt anderledes sundhedsvæsen. Det vil uden tvivl give dig nogle fantastiske kompetencer på både det personlige og faglige plan. 

Hvis du er interesseret i en sygeplejerske praktik i udlandet, kan du læse meget mere her: https://trymedics.dk/.

Sådan forløber praktikken

Når du vælger at tage på sygeplejerske praktik i et uland, vil du få en betroet sygeplejerske som mentor. Mentoren vil i øvrigt være ansat på et partnerhospital. Det vil med andre ord sige, at du bliver sendt ned til ordnede forhold – og ikke blot et tilfældigt hospital. Det er nemlig vigtigt, at du føler dig tryg under hele opholdet. Praktikken må gerne være udfordrende, men aldrig decideret ubehagelig og utryg.

Du vil følge din mentor i hendes eller hans daglige gang på hospitalet. Her vil du møde patienterne, observere forskellige procedurer og bare opleve et hospitalsvæsen, der på flere måder er langt fra Danmark.

Fordelene ved at opleve en anden kultur

Hvis du læser til sygeplejerske i Danmark, vil du konstant blive præsenteret for den danske tilgang. Både din uddannelsesinstitution, dine undervisere, dit praktiksted og din fremtidige arbejdsplads er formentlig alle danske. Derfor kan det være meget forfriskende at opleve en hel anden kulturs svar på samme problemstillinger.

Når du følger din mentor rundt på et hospital i et uland, vil vedkommende forklare dig, hvad han eller hun laver og bevæggrundene bag. På den måde vil du få kendskab til flere teorier og behandlingsformer, som du muligvis ikke havde hørt om i Danmark. Derfor er et praktikophold i udlandet altid en god idé.

Kom hjem med praktisk erfaring

Når du er i praktik, vil din mentor også bede dig om at udføre nogle af plejeopgaverne. Det kan måske være, at du skal rense et sår, måle vitale værdier eller noget helt tredje. Mentoren vil naturligvis tage hensyn til dit uddannelsesniveau, så du ikke bliver stillet over for en opgave, som du ikke kan håndtere.

Under hele dit praktikforløb vil du, som udgangspunkt, følges med en anden studerende. På den måde har du altid én, som du kan dele dine oplevelser med. 

Bliv undervist under praktikken

Når du befinder dig så langt fra Danmark og det danske system, vil du uden tvivl støde på nogle praksisser, som du undrer dig over. Blandt andet derfor er der undervisning hver eftermiddag. Her vil hospitalets personale undervise dig i forskellige sygdomme og behandlingsprocedurer. De vil også undervise dig i den pågældendes destinations opbygning af sundhedsvæsen. På den måde får du en bedre forståelse for, hvorfor personalet gør som de gør.

Varigheden af et praktikophold

Du har mulighed for at være i sygeplejerske praktik mellem 4 til 12 uger. Du vil typisk være i praktik på hospitalet mellem 7.30 til 12.00. Derudover vil der, som nævnt, være undervisning om eftermiddagen.