Psykoterapi er en effektiv terapiform, der kan hjælpe dig med at tackle dine personlige problemer. Hvis du leder efter et godt sted at starte din psykoterapeutisk rejse, så bør du nok vælge en som der er tæt på. Det giver ikke mening at vælge en terapeut i København, hvis du bor i Jylland for eksempel. Det skal være tæt på, og man skal ikke bruge for meget rejsetid da dette kan virke demotiverende og den lange rejsetid kan medvirke til at man ikke kommer afsted. I København findes der mange dygtige psykoterapeuter, som kan hjælpe dig med at forbedre dit mentale velbefindende. Hvis du bor i København, kan du dog nemt find terapi i København

Dit mentale velvære

Mental sundhed er et begreb, der dækker over en række forskellige aspekter af menneskers trivsel. Det kan blandt andet omfatte følelser som glæde, tilfredshed, håb og livsmod, samt evnen til at håndtere problemer og modstand i livet. Mental sundhed er ikke det samme som mental sygdom, men det er en forudsætning for, at man kan have et godt helbred fysisk og psykisk. Derfor er det vigtigt at have fokus på at pleje og styrke sin egen mental sundhed, så man kan blive så robust og modstandsdygtig som mulig. Dit krop skal være lige så sund som din hjerne, og omvendt. Det er derfor vigtigt at man passer på sig selv, får hjælp hvis man får brug for det og husker at tage pauser i denne travle verden. Det er tit man bare skubber problemerne ind under tæppet og sådan ophober de sig.

Din hjerne kan også være syg, ligesom kroppen

Mental sygdom er en tilstand, hvor en person ikke fungerer normalt psykisk. Det kan være svært at have et godt liv, hvis man er ramt af en mental sygdom. Det kan være meget belastende for den enkelte og for familien. Der findes mange forskellige former for mental sygdom, og det er ikke altid nemt at finde hjælp. Det værste ved at mental lidelse er nok, uvidenheden omkring det. Der er mange som der tror at man er til fare for alle omkring en, og man hører stemmer som der fortæller en at man skal slå hele verden ihjel, brænde små dyr og meget mere. Dette er langt fra tilfældet, ofte er det kun personen der er syg som problemerne går ud over. De er til skade for dem selv, men ikke for deres omgivelser. Mange forbinder ofte psykisk sygdom med tabu, og det kan derfor være rigtig svært at få den rigtige hjælp, selvom man har brug for det. De ikke-diagnosticerede kan derfor have rigtig mange problemer, og ende i problemer uden de selv helt er herrer over hvorfor. Mange pårørende ved heller ikke hvordan de skal hjælpe de syge, og de er derfor ikke til meget hjælp og gavn. Dette skyldes den store uvidenhed omkring mental sygdom. Dette hjælper også til at folk ikke tør søge hjælp, fordi der er stigmatisering omkring sygdom.